DNL Leeromgeving

Welkom op mijn leeromgeving voor de buurtalen Duits en Nederlands.  Ik wens u veel leerplezier en succes!

Derk Sassen

AVG Met de inschrijving in een van onze cursussen verleent u nadrukkelijk toestemming aan DNL-Taalservice om uw gegevens (naam en emailadres) te gebruiken voor de in het kader van de cursus noodzakelijke interactie met de docent(en). Uw gegevens worden uitsluitend in dit kader gebruikt en onmiddellijk na beëindiging van de cursus verwijderd, in overeenstemming met  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2018) en onze verklaring Gegevensbescherming.  

Sitenieuws

Picture of Derk Sassen
Elena Nederlands
by Derk Sassen - Thursday, 16 November 2017, 9:03 PM
 

Met steun van de Taalunie hebben we een Nederlandse versie gemaakt van het Elena-pakket middenbouw dat ook als opmaat dient naar een volledige digitale versie. De achterliggende didactiek vindt u toegelicht op de site van de Nuffic Academy. U kunt ook inloggen op onze eigen toelichting op de didactiek van het pakket. De gebruikersnaam is elena, wachtwoord is Elena01! Zie verder ook de bijlage.

TaalunieElena